Sıkça Sorulan Sorular

Girişimsel Olmayan Etik Kurul ne zaman toplanır?

Girişimsel Olmayan Etik Kurul'un 2024 yılı toplantı takvimine ulaşmak için tıklayınız.

BAP komisyonu ne zaman toplanır?

BAP Komisyonu her ayın ilk pazartesi günü toplanır.

Kimler proje başvurusunda bulunabilir?

Üniversitemizin öğretim elemanları, öğrencileri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar proje başvurusunda bulunabilir.

Proje başvurularının değerlendirilmesinde dikkate alınan faktörler nelerdir?

Değerlendirme yapacak üniversite içinden veya dışından danışman öğretim üyeleri, proje önerisini; özgün olup olmadığını, kullanılan araştırma yöntemini, yürütücü ve araştırmacıların varsa konu ile ilgili yayınlarını, proje maliyetini ve harcama gerekçelerini dikkate alarak değerlendirir.

Proje başvurularının değerlendirilmesinde hangi projelere öncelik verilir?

Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; özgün, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilir.

Proje ne kadar süre içerisinde tamamlanmalıdır?

Araştırma projeleri ek süreler de dahil olmak üzere en çok üç yıl (36 ay) içerisinde tamamlanmak zorundadır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, komisyon kararı ile projeler için bir yıla kadar ek süre verilebilir. Ek süre taleplerinin sözleşmede belirtilen proje bitiş̧ tarihinden en geç 30 gün önce BAP Komisyonuna iletilmesi gerekir.

Proje iptal edilebilir mi?

Evet. Proje yürütücüsü ve/veya ortak araştırmacıların kusurları sonucunda gelişmesi durmuş bir proje, komisyon kararı ile iptal edilir.

İptal edilen bir projede süreç nasıl işler?

İptal kararı Komisyon Başkanı tarafından resmi yazı ile proje yürütücüsüne bildirilir. Komisyon iptal edilen projeler için yapılan ödemeleri ve satın alınan malzemeleri proje yürütücüsü ve ortak araştırmacılardan kısmen veya tamamen geri alır.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız