Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz

 

  • İnsana, Emeğe, Bilgiye ve Çevreye Saygı

KÜN PYO’nun yürüttüğü tüm süreçlerin merkezinde İnsan olduğunun bilinciyle, alın ve akıl terinin kutsallığına inanarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin büyük çoğunluğunun girdisi ve çıktısı bilgidir. Bu bağlamda PYO’nun bilgiye saygısı kendi faaliyetlerinin dinamiklerinden gelmektedir. Kapadokya gibi çevresel unsurları ön planda olan bir bölgede faaliyet gösteren PYO, çevreyi miras değil emanet olarak görür.

  • Çalışkan ve Üretken Olmak

KÜN PYO kendisine tanımlanan görevleri en yüksek başarı ile gerçekleştirmeyi amaçlar ve bunun yolunun da çalışkanlık ve üretkenlik olduğunun bilincindedir.

  • Ekip Çalışması

KÜN PYO tüm faaliyetlerini iş birliği içerisinde ve ekip ruhunu ortaya koayarak yapar. Bir artı birin ikiden daha fazla ettiği bir sinerji ile hem kendi içerisinde hem de paydaşlarıyla dayanışma içinde hareket eder.

  • Kaynakların Kullanımında Verimlilik

En az girdiyle en çok çıktıyı gözeten verimlilik unsuru KÜN PYO için tüketim değil üretim esaslı anlayışın bir sonucu olarak temel değerlerden biri durumundadır. PYO için başta zaman kaynağı olmak üzere tüm kıt kaynakların en yüksek verimle değerlendirilmesi esastır.

  • Bilimsel Etik Kurallara Mutlak Uyum

Faaliyetlerinin büyük bölümünde bilimsel çalışmalara temas eden PYO evrensel bilimsel etik kurallara uymayı ve paydaşlarını bu konuda yönlendirmeyi taahhüt eder.

  • Özgür Araştırma Ortamı

Bilimin yalnızca özgürlük ortamının sağlandığı yerlerde gelişebileceğinin bilinciyle PYO yenilikçi ve özgün fikirlerin doğmasını sağlamak amacıyla paydaşlarına özgür bir araştırma ortamı sunulmasına destek olur.

  • Bilimsel ve Saydam Değerlendirme

KÜN PYO kendi sorumluluğundaki tüm başvuruların değerlendirilmesini objektif olarak gerçekleştirir.

  • Demokratik ve Katılımcı Yönetim Anlayışı

PYO kendi içerisinde yönetim ve karar verme mekanizmalarında tüm fikir ve görüşleri önemseyerek ortak akılda buluşmaya gayret eder.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız