Proje Yönetim Ofisi Hakkında

Proje Yönetim Ofisi, Kapadokya Üniversitesi bünyesinde yapılan bilimsel araştırma projelerinin ve bilimsel/mesleki gelişimi destekleme programlarının koordinasyonundan sorumlu ve Genel Koordinatöre bağlı olarak faaliyet gösteren idari birimdir.

KÜN Proje Yönetim Ofisi, proje kültürü oluşturularak araştırma kalitesinin ve kapasitesinin artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası destekli projelerin teşvikini hedefler. Bu hedef doğrultusunda, üniversite sanayi iş birliğinde kolaylaştırıcı bir ara yüz olunmasına, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesine, KÜN mensuplarının akademik ve mesleki gelişiminin desteklenmesine ilişkin faaliyet ve çalışmalar yürütür.

Bu faaliyetlerle;

Fikirlerin proje vasfı kazanması bağlamında gerekli görülen desteklerin fikir sahiplerine sağlanarak projelerin kalitesinin artırılması,

Projelerin gerçekleştirilmesi için uygun program alternatiflerinin bulunması,

Fikir sahiplerine projenin yazımı, başvurusunun yapılması, yürütülmesi ve sonlandırılması aşamalarında gerekli görülen konularda eğitim vererek teknik destek sağlanması hedeflenmiştir.

Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğünün çalışma esasları Misyon, Vizyon, Temel Değer ve İlkeler ifadeleri ile tüm paydaşlarımızla paylaşılmıştır.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız