Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO), Kapadokya Üniversitesi bünyesinde yapılan bilimsel araştırma projelerinin ve bilimsel/mesleki gelişimi destekleme programlarının koordinasyonundan sorumlu ve Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren idari birimdir.

TTPYO, proje kültürü oluşturularak araştırma kalitesinin ve kapasitesinin artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası destekli projelerin teşvikini hedefler. Bu hedef doğrultusunda, üniversite sanayi işbirliğinde kolaylaştırıcı bir ara yüz olunmasına, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesine, KÜN mensuplarının akademik ve mesleki gelişiminin desteklenmesine ilişkin faaliyet ve çalışmalar yürütür.

Misyonumuz

Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak ve sonuçları uygulamaya dönük olan bilginin üretimi ve yayılmasına destek sağlamak,

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinde araştırmacılarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetin ilgili mevzuat çerçevesinde alım süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak,

Araştırmacıların başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

Mevcut yasal düzenlemeler ve kaynaklar dâhilinde, teknolojik imkanlarla donanmış yüksek hizmet kalitesi ile, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtarak, süreçlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütüldüğü bir sistem yaklaşımı kullanan, yenilikçi düşünceye sahip çalışanlarımızın, mesleki bilgi ve donanımlarını en üst düzeye taşıyan bir birim olarak, araştırmacı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında bulunmaktır.

Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz

  • İnsana, emeğe, bilgiye ve çevreye saygı,
  • Çalışkan ve üretken olmak,
  • Ekip çalışması,
  • Kaynakların kullanımında verimlilik,
  • Bilimsel etik kurallara mutlak uyum,
  • Özgür araştırma ortamı,
  • Bilimsel ve saydam değerlendirme,
  • Demokratik ve katılımcı yönetim anlayışı

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız