Rehberlik Envanteri Geliştirme Projesi

Proje No -
Projenin Adı Rehberlik Envanteri Geliştirme Projesi
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Vesile Şenol
Araştırmacılar

Öğr. Gör. Arda Çakır

Projenin Türü Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi (BAGP)
Ait Olduğu Birim SBYO
Süresi (Ay) 6
Proje Özeti

Eğitim hayatının en önemli kademesinden biri lise öğrenimidir. Kişinin aldığı eğitim ve lise eğitiminin sonunda verdiği karar tüm hayatını etkileyen ve üzerinde çalışılması gereken bir süreçtir. Yeterince bilgi ve veri olmadan alınan kararlar kişi için maddi ve manevi olarak ciddi kayıplara yol açabilmektedir. Lise düzeyinde verilmesi gereken en önemli kararlardan biri üniversite seçimidir. Öğrenciler girdikleri TYT ve AYT sınavlarının sonuçlarına göre kendi istekleri, kişisel özellikleri, çevresel etmenler ve günün koşulları çerçevesinde bir üniversite/bölüm seçmek durumundadırlar. Bu seçim hayatlarının geri kalanını şekillendirecek nitelikte bir karardır. Dolayısıyla kendi kişilikleri, beklentileri ve yapmaktan hoşlandıkları şeyler hakkında yeterince bilgi sahibi olmaksızın verilen bir karar risk teşkil etmektedir. Bu çerçevede üniversite tercihi yapacak hemen hemen tüm lise öğrencileri bu konuda rehberlik hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Rehberlik süreci bu konuda eğitim almış psikolojik danışman veya rehber öğretmenler tarafından yürütülmesi gereken önemli faaliyettir. Mesleki rehberlik bireyi tanımak, meslek alanlarını tanımak ve bireyin özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı kurmak şeklinde 3 ana evreye ayrılabilir. Bu aşamaların özellikle birinci ve üçüncüsünde genellikle envanter çalışmaları yapılmaktadır. Bu uygulamalarda envanterin güvenilirliği ve doğru şekilde uygulanması doğru sonuca ulaşmak için önemlidir.

Bu proje kapsamında üniversite seçimi konusunda verilen rehberlik çalışmalarında kullanılmak üzere bilimsel, güvenilir ve geçerliliği olan bir envanter geliştirilecektir. Bu envanter çevrim içi ortamda da uygulanabilir nitelikte olacaktır. Elde edilen veriler bir veri tabanında saklanacaktır. Bu veriler ihtiyaç doğrultusunda analiz edilebilecek şekilde muhafaza edilecektir.

Projenin özgünlüğü şimdiye kadar uygulanmamış, farklı envanterlerin geliştirilmesinden ileri gelmektedir. Bu envanterler adayın kişilik özelliklerini daha iyi ortaya koyma noktasında sürekli kullanılanlardan daha ileri bir seviyede olacaktır.

Proje kapsamında ortaya konacak çevrim içi portal da bu projenin bir diğer özgün boyutunu teşkil etmektedir. Bu portalda elde edilen veriler saklanacak ve analiz edilecektir. Elde edilen analiz sonuçları envanterin iyileştirilmesi ve daha etkin bir mesleki rehberlik sunulabilmesi için kulanılacaktır.

Projenin çıktılarından tüm lise öğrencileri, üniversiteler, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar faydalanabilecektir.


Diğer Projeler TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız