Doğal Ürünlerden Biyobozunur, Yeni Çevre Dostu Blok/Graft Kopolimerlerin Elde Edilmesi Projesi

PROJE NO KÜN.2018-BAGP-001
PROJENİN ADI Doğal Ürünlerden Biyobozunur, Yeni Çevre Dostu Blok/Graft Kopolimerlerin Elde Edilmesi
PROJEYİ YÜRÜTEN BİRİM Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi
UYGULAMA TARİHLERİ 1.12.2018-31.05.2020
PROJE ÖZETİ “Bazı Yeni Çevre Dostu Blok / Graft Kopolimerlerin Sentezi” BAP projesi çerçevesinde çevre dostu yeni polimer malzemelerin üretilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Özellikle doğanın ürettiği ürünler kullanılarak yeni polimer malzemeleri sentezi bu çalışmaların ağırlığını oluşturuyor. Bitkisel bir yağ olan soya yağı endüstride yeni kimyasal maddelerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çift bağları olduğu için hava oksijeni ile peroksitler oluşumu üzerinden polimerleşir. Bu çalışma çerçevesinde soyayağı makroperoksitleri vinil monomerlerin polimerleştirilmesinde kullanılarak yeni kopolimerler ve metal nanoparçacıkları içeren kompozit malzemeler üretilmektedir. Gümüş içeren nanokompozitler yüksek antibakteriyel özellik gösterdikleri için tıpta yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalışma ile üretilen malzemeler çevre dostu olarak doğada çürüyebilen malzemelerden olmaları yanında vücut uyumlu olması sebebiyle de ilaç salınım sistemi olarak ve tıbbi malzeme olarak da kullanılabileceği gösterilmektedir. Gıdalarda ve içme sularında ağır metal analizlerinde de bu tür yeni malzemelerin kullanılabilirliği ortaya konulmaktadır. Doğal ürünlerden 1990 lı yıllarda gündeme gelen, bakterilerle üretilen ve ticari olarak kullanılan bakteriyel polyesterler de bu çalışmada yeni malzemeler üretiminde kullanılmaktadır. Yüksek biyobozunurluğu ve vücuda uyumluluğu ile bakteriyel polyesterden radyoopak (X-ışını ile takip edilebilen) yeni biyomalzeme üretimi sağlanmıştır. Bu çerçevede yeni biyomalzemelerin üretimi devam etmektedir. 
PROJE BÜTÇESİ 78.000 TL
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Prof. Dr. Baki HAZERE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız