Erken Çocukluk Döneminde Katılım Temelli Proje Yaklaşımı Uygulamaları: Bir Karma Yöntem Araştırması 

 
Proje No KÜN.2021-BAGP-008 
Projenin Adı Erken Çocukluk Döneminde Katılım Temelli Proje Yaklaşımı Uygulamaları: Bir Karma Yöntem Araştırması 
Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Münire Aydilek Çiftçi
Araştırmacılar

Dr. Öğr. Üyesi Yelda Sarıkaya

Öğr. Gör. Cansu Bozer

Öğr. Gör. Ebru Uysal

Öğr. Gör. Uğur Hassamancıoğlu

Öğr.Gör. Nagehan Avcı

Öğr. Gör. İrem Turgut

Öğr. Gör. Mehtap Morkan Şahin 

Arş. Gör. İsmail Berat Uzun

Projenin Türü Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi (BAGP)
Ait Olduğu Birim Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Süresi (Ay) 12 
Proje Özeti

Bu araştırmada erken çocukluk döneminde geliştirilip uygulanan “katılım temelli proje yaklaşımı” uygulamalarının okul öncesi dönem çocuklarının sosyal gelişim (sosyal problem çözme becerileri), bilişsel gelişim (ileri-geri yönlü bellek genişliği ve bilişsel tempo) ve dil gelişim (alıcı dil) alanlarına etkisinin karma yöntem (nicel ve nitel bakış açısıyla) ile incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 48-72 ay arası okul öncesi dönem çocukları dahil olacaktır. Araştırma nicel ve nitel veri toplama süreçleri ile birlikte deneysel uygulama sürecini içermektedir. Planlanan çalışma; nicel veri toplama süreci, deneysel uygulama ve nitel veri toplama süreci olmak üzere üç basamakta gerçekleştirilecektir. Planlanan çalışmanın nicel veri toplama aşamasında, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli uygulanacaktır. Uygulamalar sürecinde deney grubunun grup sorumlularına araştırmacılar tarafından mentörlük yapılacak ve etkinliklerde destek olunacaktır. Bu uygulamalarda 2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanım ve göstergelerden faydalanılacaktır. Ayrıca, proje uygulamaları süresince çocukların etkinlikleri gözlemlenecek (video kayıtları alınacak ve gözlem notları tutulacak), uygulama dökümanları dosyalanacak ve uygulama sonunda projeyi uygulayan grup sorumluları ile bireysel görüşmeler yapılacaktır. Uygulama sonunda, deney grubunda yer alan çocukların amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilecek 4-6 ebeveyni ile çocukların gelişimlerine ilişkin ebeveyn gözlemlerini belirlemek amacıyla online bir platformda odak grup görüşmesi yapılacaktır.  Araştırma sonunda elde edilen veriler nicel ve nitel veri analizi yapılarak değerlendirilecektir.  

   

Diğer Projeler TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız