Denizli Sıcak Hava Balonu Uçuş Sahaları Değerlendirme Projesi 

Proje No KÜN.2021-BAGP-019 
Projenin Adı Denizli Sıcak Hava Balonu Uçuş Sahaları Değerlendirme Projesi 
Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Atioğlu 
Araştırmacılar

 

Projenin Türü Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi (BAGP)
Ait Olduğu Birim Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Süresi (Ay) 6
Proje Özeti

Ülke ekonomisi için en önemli sektörlerden biri olan turizm yarattığı istihdam ve döviz girdisi ile Türkiye gibi kronik dış açık sorunu olan bir ülke için kritik bir role sahiptir. Türkiye turizmi ülkenin coğrafi konumu ve doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle birleştiğinde dünyada önemli bir noktaya gelmiştir. COVID-19 pandemisi öncesinde, 2019 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 52 Milyonun üzerine çıkmış olup bu istatistik Türkiye’nin, dünyanın 6. en fazla turist ağırlayan ülkesi olması anlamına gelmektedir. Aynı yıl için turizm gelirlerine bakıldığında 34,5 Milyar $ ile Türkiye’nin 13. Sırada yer aldığı görülmektedir. İstatistikler incelendiğinde ülkemizi ziyaret eden turist sayısının diğer ülke ortalamalarının üstünde olması ancak elde edilen gelirin turist sayısına nispetle diğer ülkelere nazaran daha düşük olması, turizm potansiyelinin gelire dönüştürülemediğini göstermektedir. Bu durumun çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bu sebeplerin başında ülkemizdeki hizmet sektörünün diğer ülkelere nazaran ucuz işgücü ile yürütülmesi gelmektedir ki bu durum rekabetçilik açısından en önemli avantajlarımızdan biridir. Diğer bir sebep ise turizm sektöründe alternatif kaynakların olmamasıdır. Bu çerçevede 1980’li yıllardan beri Kapadokya’da gerçekleştirilen sıcak hava balonu uçuşları konuyla ilgili verilebilecek örneklerden biridir.  Kapadokya turizmi için katma değerli bir iş kolu olarak öne çıkan sıcak hava balonlarının ülke genelinde farklı destinasyonlara yayılması bu olumlu etkiyi de arttıracaktır. Projenin gerçekleştirileceği yer olarak belirlenen yılda 5 milyon turisti ağırlayabilecek kapasitesi olan Denizli ilidir. Seçim yapılırken özellikle okulumuzun bu ilde şu ana kadar nispeten gerçekleştirilen sıcak hava balonculuğu ile ilgili yürütülen faaliyetlerin içerisinde yer alması göz önünde bulundurulmuştur. İlde gerçekleştirilen bu faaliyetlerin yaygınlaşması, üniversitemizin uzmanlık alanlarından biri olan sıcak hava balonculuğu sektörünün daha kaliteli hizmet vermesini sağlayacak ve okulumuzun sektöre yön veren kurumlar arasında yer almasına katkı sunacaktır. 

Proje, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit konumunda olan Denizli’de sıcak hava balonlarının uçabileceği özellikteki sahaların araştırılması ve tespit edilmesi amaçlarını taşımaktadır. Bunun için bilimsel sivil havacılık kuralları ve SHGM mevzuatı esas alınacaktır. Daha önce sıcak hava balonu uçuşları konusunda incelenmemiş yerlerde çeşitli rüzgâr ve meteorolojik ölçümlerin yapılacak ve deneme uçuşlarının gerçekleştirilecek olması bakımından proje özgün bir projedir. Denizli’de sıcak hava balonu uçuşlarına uygun alternatif sahaların tespit edilmesi durumunda yaratılacak istihdam ve artan ticaret bölgesel kalkınmayı önemli ölçüde destekleyecektir. Bu proje gibi turizmde ürün çeşitlendirme çalışmaları tarımı ve sanayisi ile öne çıkan Denizli ili için yeni bir sektöre adım atılması açsından değerlidir. 


Diğer Projeler Tümü



E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız